Louise Stjernqvist RMV Ordförande
Tom Lövby NFC Vice ordförande
Helene Andersson NFC Kassör
Anna Zackrisson NFC Sekreterare
Agneta Nåbo RMV Styrelsemedlem
Ann Liljebäck NFC Styrelsemedlem
Mona Möller Polisen Styrelsemedlem

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Skicka e-post till styrelsen@legalart.se

Linköpingspolisens konstförening
Box 345
581 03 Linköping

Fakturaadress:
Helene Andersson
Linköpingspolisens konstförening
Jordbruksgatan 5
583 36 Linköping

 

PlusGiro: 85 93 65-9

Organisationsnummer:  822002-1359

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.