Susann Anckarman Polisen Ordförande
Tom Lövby NFC Vice ordförande
Louise Stjernqvist RMV Kassör
Håkan Bergstedt NFC Sekreterare
Agneta Nåbo RMV Styrelsemedlem
Ann Liljebäck NFC Styrelsemedlem
Mona Möller Polisen Styrelsemedlem

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Skicka e-post till styrelsen@legalart.se

Linköpingspolisens konstförening
Box 345
581 03 Linköping

Fakturaadress:
Louise Stjernqvist
Linköpingspolisens konstförening
Krouthéns gata 5
582 55 Linköping

 

PlusGiro: 85 93 65-9

Organisationsnummer:  822002-1359

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.