Ska du sluta arbeta inom rättsväsendet i Linköping?

 

Om du ska lämna din tjänst av annat skäl än pensionering är det viktigt att du kommer ihåg att avsluta ditt medlemskap i konstföreningen i god tid innan du lämnar din tjänst! Klicka på fliken ”Kontakta oss” och skicka ett meddelande om att du vill avsluta ditt medlemskap.

Linköpingspolisens konstförening är endast öppen för anställda inom rättsväsendet i Linköping, vilket innebär att du som börjar jobba på annat håll tyvärr inte kan kvarstå som medlem. Det beror dels på bestämmelserna i våra stadgar men även på rent praktiska skäl som att obehöriga inte ska ha tillgång till våra lokaler.

Pensionärsmedlemmar är givetvis fortfarande välkomna!

 

§ 3. Medlemskap och rösträtt

Medlemskap kan efter anmälan till föreningen vinnas av alla anställda (och pensionärer) vid myndigheter inom rättsväsendet i Linköping. Medlemskap upphör om man byter till tjänst som inte tillhör rättsväsendet. Varje medlem äger en röst. Medlem kan inte överlåta sin rösträtt till annan medlem.