Ska du sluta arbeta inom rättsväsendet i Linköping?

 

Om du ska lämna din tjänst inom rättsväsendet av annat skäl än pensionering är det viktigt att du kommer ihåg att avsluta ditt medlemskap i konstföreningen! Skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@legalart.se och skriv att du vill avsluta ditt medlemskap pga. av nytt jobb.

Linköpingspolisens konstförening är endast öppen för anställda inom rättsväsendet i Linköping, vilket innebär att du som börjar jobba på annat håll tyvärr inte kan kvarstå som medlem. Det beror dels på bestämmelserna i våra stadgar men även på rent säkerhetsmässiga skäl som att obehöriga inte har tillgång till våra lokaler.

Pensionärsmedlemmar är givetvis fortfarande välkomna!

 

§ 3 i stadgarna: Medlemskap och rösträtt

Medlemskap kan efter anmälan till föreningen vinnas av alla anställda (och pensionärer) vid myndigheter inom rättsväsendet i Linköping. Medlemskap upphör om man byter till tjänst som inte tillhör rättsväsendet. Varje medlem äger en röst. Medlem kan inte överlåta sin rösträtt till annan medlem.