Här hittar du den konst som köpts in sorterat på år:

2004200520062007200820092010201120122013 ⎪ 20142015 ⎪ 2016 ⎪  2017  ⎪

Konstverket är skyddat enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att verket inte får mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren annat än vad som är tillåtet enligt lag. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verket till webbsida, databaser och interna nätverk samt mångfaldigande genom reprografiska metoder.

Användning av verket utan erforderligt tillstånd kan medföra ersättningsansvar samt straffrättsliga påföljder.

Tillstånd att nyttja verket fås från BUS, Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm. E-post: bus@bus.se

Den som fotograferat konsten är Marcus Andrae och Håkan Bergstedt, NFC.