Här hittar du konsten som köpts in och lottats ut av konstföreningen, en beskrivning av en konstnär som på något sätt har kopplingar till föreningen samt information om olika tekniker för konst eller konsthantverk.

Gå tillbaka till menyn ”Konst” och välj vad du vill titta på.